Ғылыми-зерттеу жұмысы

Профессор Б.Б. Джарбусынованың негізгі ғылыми-зерттеу бағыты психикалық денсаулық,  Основные научные направления исследований у вопросы психического здоровья, ортаны қорғау және нығайту, профилактика, психогигиена, психосоматикалық және  наркологиялық бұзылыстардың  психотерапиясы, балалар және жасөспірімдер психиатриясы және психотерапиясы.

Доцент Беспалова Ю.И. негізгі  ғылыми-зерттеу бағыты  жалпы психопатологияны зерттеу, жасөспірімнен бастап егде жасқа дейінгі қолдағы клиникалық материал бойынша негізгі психикалық ауруларды зерттеу.

Доцент  Джамантаева М.Ш.  негізгі  ғылыми-зерттеу бағыты  диагностика сұрақтары, психикалық және наркологиялық бұзылыстардағы соның ішінде иммунологиялық аспектілері және диагностикасы; психикалық және мінез-құлықтық бұзылуларды емдеу және алдын алу; психикалық денсаулығын қорғау және нығайту.

Кафедра жұмысшыларымен қорғалған диссертациясы:

Дәрігерлік  диссертация – 1:

  1. Джарбусынова Ботагоз Бинешовна

 

Кандидаттық  диссертация – 4:

  1. Беспалов Юрий Иванович –кафедра доценты
  2. Джамантаева Мариям Шокпаровна – кафедра доценты
  3. Беспалова Людмила Юрьевна – кафедра доценты
  4. Ситаканова Айгуль Сансызбаевна – кафедра ассистенты

КАФЕДРА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ДӘРІГЕРЛІК ЖӘНЕ КАНДИДАТТЫҚ ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

Аты жөні дәрігерлік кандидаттық
Джарбусынова Б.Б. Современное состояние психического здоровья населения Республики Казахстан
Беспалов Ю.И. Галлюцинаторные расстройства в подростковом возрасте
Джамантаева М.Ш. Ипохондрические расстройства при различных клинических вариантах шизофрении
Беспалова Л.Ю. Депрессивные реакции адаптации (клинико-психопатологические особенности
Ситаканова А.С. Диагностика психических расстройств в младенческом и раннем детском возрасте с проявлениями госпитализма