Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы

Білім алушылардың арнайы ҚазҰМУ ғылым күніне арналған  НИРИ, НИРР  конференциясына қатысулары

Көрсеткіштер I тур

(кафедра)

II тур

(факультет)

III тур (университет)
1 2 3 4 5
2012-2013 оқу жылы
1 Тема: «Есіртіні қолдаудың тарихы» Врач-интерн Молдабекова М. 644 гр (терапия). Научный руководитель: Зав.каф. Джарбксынова Б.Б.; ассистент Жексембина А.Е.
2 Тема: «Есірткі халық жауы» Врач-интерн Карабаева Г. 643 гр (терапия). Зав.каф. Джарбксынова Б.Б.; ассистент Сулейманова А.А.
3 Тема: «Бала және жасөспірім жаста психикалық және қимыл әрекет бұзылыстың ерекшеліктері»; Врач-интерн Усіпбекова В. 610 гр (терапия).

Научный руководитель: ассистент Ситаканова А.С.

На втором этапе  конкурса научно-исследовательских работ вместо Усіпбекова В. 610 гр (терапия) выступила Ережеп Ж. 610 гр (терапия) «Бала және жасөспірім жаста психикалық және қимыл әрекет бұзылыстың ерекшеліктері» и заняла 3-е место.
 4 Тема: «Неотложные состояния в психиатрии и наркологии. Особенности оказания неотложной помощи больным с психическими и наркологическими расстройствами». Врач-резидент первого года обучения Иманбеков М.

Научный руководитель: ассистент ашимов А.А., ассистент Жексембина а.Е.

2013-2014 оқу жылы
5 История Казахстанской психиатрии» Резидент

2-го года обучения Муминова М.А.,

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Б.Б.Джарбусынова;

6 «К вопросу о соматизированной депрессии»

 

Резиденты 2-го года обучения

Пономарева Л.Ю.,

Черченко Н.Н., Павленко Л.А., Муминова М.А.,

Научный руководитель: доцент к.м.н. Ю.И.Беспалов

7  

«К вопросу о психосоматических заболеваниях»

Резиденты

2-го года обучения Пономарева Л.Ю., Черченко Н.Н., Павленко Л.А., Муминова М.А.,

Научный руководитель: доцент к.м.н. Ю.И.Беспалов

Приз- Лучшая группа.
 2014-2015 оқу жылы
8 Психотерапевтическое применение диагностического теста Люшера (метод цветового выбора).

 

 

Садовская Анастасия

Интерн 716-3 группы Общемедицинский факультет, направление подготовки «Терапия»

Научный руководитель:

Ассистент В.С. Бойко

Приз зрительских симпатий
9 О созависимости.Научный руководитель:

ассистент А.Е.Жексембина

Докладчик:

Андабаева А.

Интерн 607-4 группы Общемедицинский факультет, направление подготовки «ВОП»

 

10 Компьютерная зависимость. Научный руководитель:

ассистент

А.С. Ситаканова

Докладчик:

Уалиева С.

Интерн 608-4 группы,

Общемедицинский факультет, направление подготовки «Терапия».

 

11 Егде жастағы адамдарда кездесетін психикалық бұзылыстардың түрлері және ерекшіліктері. Научный руководитель:

Ассистент А.А. Ашимов

 

Докладчик:

Назарбекова А.

Тавбаева А.

Интерны 605-2 группы , Общемедицинский факультет, направление подготовки «Терапия».

 

2015-2016 оқу жылы
12 Применение проективных методик при проведении психоратерапии у пациентов с расстройством адаптации. Руководитель Бойко В.С. Докладчик:

Садовская Анастасия

резидент 1 –го года обучения  «Психиатрия и наркология»

Руководитель: Бойко В.С.

13 Психактивті заттарға тәуелділік диспансерлік есебінде тұратын әйелдердің кейбір клинико-әлеуметтік сипаттамалары

 

Дуненбаев Н.Е.

Конисбаева А.Т. интерны 717 группы по направлению «Терапия» Руководитель: Джамантаева М.Ш.

2017-2018 оқу жылы
14 Биосоциальный феномен наркомании. резиденты 1-го года обучения Сейтказинова Назым Ергалиевна
Сейтжанова Айгерим КайраткызыНаучный руководитель: профессор Джарбусынова Б.Б.ДоцентБеспалова Людмила Юрьевна 
15 Клинико-психопатологические особенности смешанных тревожно-депрессивных расстройств, современные подходы к терапии Интерн 7 –го курса 710-01 группа Терапия

Ф.Н. Нурмухамад

Научный руководитель: Доцент

Джамантаева Мария Шокбаровна

 

Кафедрадағы наркомания тақырыбына байланысты студенттер  конференциясы

№ 2 психиатрия және наркология кафедрасында студенттің ғылыми кружоктары жүргізіледі

СТУДЕНТТІҢ ҒЫЛЫМИ КРУЖОКТАРЫНЫҢ МАҚСАТЫ

Қалыптастыру және қолдану дағдыларын диагностикалау психикалық және мінез-құлықтық бұзылулар, зерттеу психотерапиялық әдістерін жоспарында олардың практикалық қолдану  тәжірибесі.

 

СТУДЕНТТІҢ ҒЫЛЫМИ КРУЖОКТАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

 • тәжірибелік дағдыларын диагностикалау психикалық және мінез-құлықтық бұзылыстарды оқыту;
 • әр түрлі психотерапевтикалық тұжырымдамаларымен және теорияларымен таныстыру;
 • психотерапия бойынша практикалық дағдылар қалыптастыру;
 • қазіргі заманғы тұжырымдамаларымен туындаған жыныстық бұзылулар мен таныстыру;
 • қазіргі заманғы мүмкіндіктері емдеу және түзету психикалық бұзылыстар мен тәуелділік ауруларын таныстыру;
 • бірыңғай курс психотерапия бірлесіп шешу үшін жеке, сондай-ақ қоғамдық проблемаларды шешу;
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу және одан әрі жылжыту, олардың халықаралық ғылыми конкурстар, басылым халықаралық рецензияланатын журналдарда жариялау.

 

ҒСК КІМДЕР ҚАТЫСА АЛАДЫ:

 • 1-6 курс студенттері;
 • басқа ЖОО студенттеру;
 • интерн-дәрігерлер;
 • ППС;
 • дәрігерлер;

 

Кафедраның ғылыми-студенттік кружогы