Аккредитация образовательных программ резидентуры и стоматологии

Уважаемые коллеги, студенты и  резиденты!
с 3 по 5 мая 2016 г. в университете проводится специализированная аккредитация образовательных программ резидентуры (21 специальность) и программы стоматологии (бакалавриат).
Внешняя экспертная комиссия Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР)
под председательством проф.Кузгибеовой А.Б. (КарГМУ),
в составе 17 экспертов, в том числе 3-х зарубежных (Болгария, Азербайджан, Турция),
посетила подразделения  КазНМУ, кафедры и модули реализующие программы резидентуры и стоматологии.

Резидентура және стоматологияның білім беру бағдарламаларын аккредиттеу

Құрметті әріптестер, студенттер және резидентер!
2016 жылдың 3 — 5 мамыр күндері аралығында университетте резидентураның (21 мамандық) білім беру бағдарламаларына және стоматологияның (бакалавриат) білім беру бағдарламасына мамандандырылған аккредиттеу жүргізілуде.

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) құрамында 17 сарапшысы бар, оның ішінде 3 шетелдік (Әзірбайжан, Болгария,Түркия), сыртқы сараптау комиссиясы  проф. А.Б.Кузгибекованың төрағалығымен ҚазҰМУ-дың бөлімшелерін, резидентура және стоматология бағдарламаларын жүзеге асырушы кафедралар мен модульдерінде болды.

 

Accreditation of educational programs of residency and stomatology

Dear colleagues, students and residents!

The accreditation of educational programs of residency (21 specialties) and stomatology (bachelor) is carrying out at the university in May 3-5, 2016.

The external expert group of IAAR (Independent Agency of Accreditation and Ranking) is led by prof. Kuzgibekova A.B. (Karaganda State Medical University) including 17 experts where 3 foreign experts are from Bulgaria, Azerbaijan and Turkey. This commission visited structural divisions of KazNMU, departments and modules which realized programs of residency and stomatology

Specialized accreditation of educational programs on residency specialties and stomatology (bachelor)

Dear colleages, students, interns, masters and PhD students!
In May 3-5, 2016 KazNMU will pass specialized accreditation of educational programs on residency specialties and stomatology (bachelor). The external expert commission of IAAR with representatives from Turkey, Bulgaria, Azerbaijan will work during this time.

Expert commission members:

Kuzgibekova Almagul Bolatovna – head of commission

Zeynettin Kaya – foreign expert

Lydia Georgieva Katrova – foreign expert

Рагимова Наиля Джалал кызы – foreign expert

Ayash Baisultanova – expert

Zoya Ligay — expert

Samat Zharmenov – expert

Bakhyt Zhanalina – expert

Nurlan Semgaliev – employer

Sultan Zhanbyrbayev – employer

Zikamal Zeinulina – employer

Yuliya Pakemployer

Gulmira Mukashevastudent

Zlata Paruchikova student

Rizvangul Izbayevastudent

Inabat Tillyabayevastudent

Aigerim Aimurzieva – supervisor of IAAR

 

Проводится специализированная аккредитация образовательных программ резидентуры и стоматологии (бакалавриат)

Уважаемые коллеги, студенты, интерны, магистранты и докторанты!
С 3 по 5 мая 2016 г. в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова проводится специализированная аккредитация образовательных программ резидентуры и стоматологии (бакалавриат). В этот период в университете работает Внешняя экспертная комиссия НААР с зарубежными экспертами из Турции, Болгарии и Азербайджана.

Состав ВЭК:

Кузгибекова Алмагуль Болатовна – Председатель ВЭК.

Zeynettin Kaya – Зарубежный эксперт

Lydia Georgieva Katrova – Зарубежный эксперт

Рагимова Наиля Джалал кызы – Зарубежный эксперт

Байсултанова Аяш Шарипхановна – Эксперт

Лигай Зоя Николаевна – Эксперт

Жарменов Самат Мадиханович – Эксперт

Жаналина Бахыт Секербекеовна – Эксперт

Семгалиев Нурлан Кажимуратович – Работодатель

Жанбырбаев Султан Жанбырбаевич

– Работодатель

Зейнулина Зикамал Калидоловна – Работодатель

Пак Юлия Евгеньевна – Работодатель

Мукашева Гульмира Муратовна — Студент

Паручикова Злата Евгеньевна – Студент

Избаева Ризвангуль Радиковна – Студент

Тиллябаева Инабат Саурджановна — Студент

Аймурзиева Айгерим Уринбаевна – Наблюдатель

 

«Стоматология» (бакалавриат) және резидентураның білім беру бағдарламалары бойынша мамандандырылған аккредиттеу жүргізілуде

Құрметті әріптестер, студенттер, интерндер, магистранттар және докторанттар!
2016 жылдың 3 ж
әне 5 мамыр күндері аралығында С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-да «Стоматология»(бакалавриат) және резидентураның білім беру бағдарламалары бойынша  мамандандырылған аккредиттеу жүргізілуде. Осы аралықта университетте АРТА-ның Сыртқы сараптау комиссиясы құрамында Түркия, Болгария және Әзірбайжаннан келген шетелдік сарапшылары жұмыс жүргізуде.

Сыртқы сараптау комиссияның құрамы:

Кузгибекова Алмагуль Болатовна – Комиссия төрайымы.

Zeynettin Kaya – Шетелдік сарапшы

Lydia Georgieva Katrova – Шетелдік сарапшы

Рагимова Наиля Джалал кызы – Шетелдік сарапшы

Байсултанова Аяш Шарипхановна – Сарапшы

Лигай Зоя Николаевна – Сарапшы

Жарменов Самат Мадиханович – Сарапшы

Жаналина Бахыт Секербекеовна – Сарапшы

Семгалиев Нурлан Кажимуратович– Жұмыс беруші

Жанбырбаев Султан Жанбырбаевич – Жұмыс беруші

Зейнулина Зикамал Калидоловна – Жұмыс беруші

Пак Юлия Евгеньевна – Жұмыс беруші

Мукашева Гульмира Муратовна — Студент

Паручикова Злата Евгеньевна – Студент

Избаева Ризвангуль Радиковна – Студент

Тиллябаева Инабат Саурджановна — Студент

Аймурзиева Айгерим Уринбаевна – Бақылаушы

«Төтенше жағдайлар кезіндегі зертханалық диагностиканың өзекті мәселелері» тақырыбында ғылыми-практикалық конференция өткізілді

     2016 жылы сәуірдің бірінші жұлдызында  Б.Атшабаров атындағы Іргелі және қолданбалы медицина институты конференц залында , лабараторлы диагностика  және молекулярлы медицина кафедрасында ұйымдастырылған интерн терапевттер арасында «Төтенше жағдайлар кезіндегі зертханалық диагностиканың өзекті мәселелері» тақырыбында ғылыми-практикалық конференция өткізілді.

Кафедра меңгерушісі,профессор М.Рысулы  сәлем сөзбен бастады. Конференцияны 6-04-01 тобының интерні Джакашев Даурен жүргізді. Тыңдаушы ретінде қонаққа Фармация факультеті 4 курс студенттері оқытушы Т.Н.Парманқұлованың жетекшілігімен келді.

Келесі баяндамалар ұсынылды:

 1. «Миокард инфарктісі кезіндегі зертханалық диагностикалық өзектілігі» — Матеева Дана,  613-01 тобы;
 2. «Жіті коронарлық синдромның зертханалық диагностикалық заманауи аспектілері» -АсылбековаАйдана, 613-01 тобы;
 3. «Жедел бауыр жетіспеушілігінің заманауи диагностикасы» — Караулов Ерик, 604-02тобы;
 4. «Жедел бүйрек жетіспеушілігінің өзекті диагностикалық аспектілері» — Ергебекова Айнур, 604-01 тобы;
 5. «Паренхиматозды тыныс жеткіліксіздігінің заманауи диагностикалық аспектілері» — Ошанова Айман, 613-02 тобы;
 6. «Өткір улану кезіндегі зертханалық диагностикадағы өзекті мәселелер» — Сидикалиев Шавкат, 604-01 тобы;
 7. «Кардиохирургия тәжирибесіндегі тыныс жеткіліксіздігінің лабараторлы диагностикалық өзектілігі» — Сариева Айдана, 613-02 тобы;
 8. «Сепсис және септикалық жағдайлар кезіндегі зертханалық диагностикадағы өзекті мәселелер» — Сагындыков Марат, 604-01 тобы.
 9. Қазылар алқасы мүшелері:Болеханова Эльмира, 604-02 тобы, Турсунов Пархат, Молбасынова Улжан – 613-02тобы. Қазылар алқасының шешімі бойынша ең үздік баяндаушылар: Ергебекова  Айнур, 604-01 тобының интерні  «Жедел бүйрек жетіспеушілігінің өзекті диагностикалық аспектілері» баяндамасымен, Сидикалиев Шавкат, 604-01 тобы «Өткір улану кезіндегі зертханалық диагностикадағы өзекті мәселелер» баяндамасымен, Караулов Ерик, 604-02тобы «Жедел бауыр жетіспеушілігінің заманауи диагностикасы» —баяндамасымен таңдалды.

 

Конференция жоғары дәрежеде, төтенше жағдайлардағы лабораторлы диагностика аспектілерін активті талдаумен өтті.Конференция қатысушылардың бәріне сертификат берілді.

Ғылыми-тәжірибелік студенттік конференцияны  профессор М.Б.Жангелова мен  ассистент А.С. Садвакас қорытындылап, студенттерге сертификаттар тапсырды.

Конференция: «Актуальные вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний»

Апреля 2016 года в Конференц – зале НИИФиПМ им.Б.Атчабарова прошла научно-практическая конференция интернов-терапевтов на  тему «Актуальные вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний», организованной на кафедре  лабораторной диагностики и молекулярной медицины.

С приветственным словом выступил заведующий кафедрой, профессор М.Рысулы. Вел конференцию председатель   — интерн  604-01 группы Джакашев Даурен.  Слушателями конференции были студентки  4 курса фармацевтического факультета под руководством преподавателя Парманкуловой Т.Н.

Были представлены следующие доклады:

 1. «Современные аспекты лабораторной диагностики острого  коронарного  синдрома»  — Матеева Дана,  613-01 группа;
 2. «Актуальность лабораторной  диагностики инфаркта миокарда» -АсылбековаАйдана,  613-01 группа;
 3. «Актуальные аспекты лабораторной диагностики острой печеночной  недостаточности» — Караулов Ерик, 604-02 группа;
 4. «Современные аспекты лабораторной диагностики острой почечной  недостаточности» — Ергебекова  Айнур, 604-01 группа;
 5. «Современные аспекты острой паренхиматозной дыхательной недостаточности» — Ошанова Айман, 613-02 группа;
 6. «Актуальные проблемы лабораторной диагностики острых отравлений» — Сидикалиев Шавкат, 604-01 группа;
 7. «Актуальность лабораторной диагностики дыхательной недостаточности в практике кардиохирургии» — Сариева Айдана, 613-02 группа;
 8. «Актуальные проблемы лабораторной диагностики сепсиса и септических состояний» — Сагындыков Марат, 604-01 группа.

Членами жюри были: Болеханова Эльмира, 604-02 группа, Турсунов Пархат, Молбасынова Улжан  – 613-02группа. По мнению жюри лучшими докладчиками  были Ергебекова  Айнур из  604-01 группы  с докладом «Современные аспекты лабораторной диагностики острой  почечной  недостаточности», Сидикалиев Шавкат из 604-01 группы с докладом «Актуальные проблемы лабораторной диагностики острых отравлений»  и Караулов Ерик из  604-02 группы с докладом «Актуальные аспекты лабораторной диагностики острой  печеночной  недостаточности».

 

Конференция прошла на высоком уровне с активным обсуждением современных аспектов лабораторной диагностики неотложных состояний.

    В заключение профессор М.Б. Жангелова и ассистент А.С.Садвакас провели  итог  по проведенной студенческой   научно-практической конференции и выдали всем участникам сертификаты.

Воспитательнный литературно-поэтический декадник посвященный 150-летию со дня рождения Алихана Букейханова

Воспитательный литературно-поэтический декадник посвященный 150-летию  со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, ученого, создателя и лидера Алаш Орды Алихана Букейханова. Юбилей  отмечается во всем мире под эгидой ЮНЕСКО.

  Памятные мероприятия проводится в России, Турции.

Выдающиеся идеи А. Букейханова поставили его вровень с видными политическими деятелями Европы и Азии.

В рамках празднования 150-летия героя своего и нашего времени Алихана Букейханова, с 28.03.16г.  на базе кафедры офтальмологии проводился  декадник  организованый Этическим Советом и сотрудниками кафедры офтальмологии.

На декаднике демонстрировались фильмы о Букейханове, о партии «Алаш» проводился  кураторскии час,  организовался литературный вечер.   Демонстрация фильма о Букейханове и о партии Алаш понравились всем присутствующим.

На декаднике принимали активные участия студенты 4-курса и кураторские группы. 4-апреля состоялся  воспитательный литературный час «Алаш арыстары»  с участием членов Этического Совета. Модераторы – проф. Мустафина Ж.Г., ассистент кафедры Бердишева А.А., и преподаватели кафедры.

На литературном вечере прозвучали стихи А.Байтурсынова, М.Дулатова, М.Жумабаева, С.Торайгырова,. Вечер закончился песней «Атамекен».

Памяти    доцента  Трипольской Галины  Ильиничны

1

       Трипольская Г.И. родилась 7 февраля 1939 г. в г. Ташкенте в интеллигентной семье. Родители отец – Илья Петрович Тикунов, мать – Мария Трофимовна Казакова – государственные служащие, по долгу службы работали в разных городах юга Казахстана, поэтому детство Галины Ильиничны  прошло в г.  Мерке,  Чимкенте, Алматы. Школу она закончила в г. Алматы, в 1957 году с серебряной медалью. Долгих раздумий выбора профессии не было, поступать и учиться только на врача, перед глазами был пример ее родственников, Тикунова К.В.  военный врач, погибла на фронте. В семье были врачи разных специальностей, в том числе провизоры. Младший брат Трипольской  Г.И. Тикунов В.И. –врач, работает до сих пор детским хирургом в детской больнице №1 г. Алматы. Трипольская Г.И.  поступила в Казахский   Государственный Медицинский институт, который закончила с отличием в 1962 г. и была направлена, по распределению, в областную больницу  г. Кзыл-Орда.

      Трудовые будни молодого врача начались с работы в хирургическом отделении, с ночных дежурств и самостоятельных оперативных вмешательств  в экстренной хирургии.

    Дочь Трипольской Г.И. закончила школу с медалью и стояла перед выбором  поступать в консерваторию или в медицинский вуз. Победила наследственность поступила  в КазНМУ, который закончила с красным дипломом. Работает  врачом-кардиологом  в  г. Москве.

     В 1965 Трипольская Г.И. по конкурсу поступает в аспирантуру на кафедру госпитальной хирургии к профессору Брякину М.И. После завершения серий экспериментальных работ и публикаций была подготовлена и блестяще защищена  кандидатская  диссертация в 1968 году на тему «Влияние на гемодинамику острого подкрыльцового артерио – венозного шунта в норме и в условиях травматического шока» научным руководителем был профессор Брякин М.И.

      После защиты диссертации была принята на кафедру госпитальной хирургии, где полностью раскрылся ее научно-педагогический и врачебный талант.

    Она работала с ведущими хирургами — профессорами:  как Апсатаров Э.А., Андреев Г.Н., Ибадильдин А.С.,Кукеев Т.Г., Кушекбаев М.М., Оспанов А.А. В настоящее время в г. Алматы продолжают работать ее ученики Кадырбаев Р.В., Кравцов  В.И., Байзакова А.П., Адаменко В.Е.

    В 1975 году Трипольская Г.И. получила звание доцента. Участвовала в заседаниях хирургического общества – Всесоюзных, Республиканских съездах, конференциях, где выступала с программными докладами по актуальным вопросам хирургии. Доцент Трипольская Г.И.  была принципиальным и требовательным педагогом. Ее милосердие к больным, доброжелательность к ученикам и коллегам снискали ей заслуженный авторитет  не только у широкой медицинской общественности, а также у больных и их родных.

    Имеет около 100 публикаций в журналах РК, странах СНГ, соавтор 6 учебников по хирургии, учебных пособий и 4 монографий.

      К.м.н., доцент Трипольская Г.И., на всех участках работы, была примером порядочности и интеллигентности, руководила научным студенческим кружком на кафедре, проводила занятия  и читала тематические лекции студентам. Связь со студентами не прерывалась и после окончания ими вуза. Она была активным   организатором  ежегодных встреч своей группы, проработала в Каз НМУ до 2011 года – в течении 46 лет.

     Врачебная, педагогическая  и общественная  деятельность доцента Трипольской Г.И. была высоко оценена. Она награждена четырьмя серебряными медалями КазНМУ за заслуги  и вклад в образовательный процесс и практическую медицину.

        Коллеги, ученики, соратники  глубоко скорбят по поводу безвременной кончины, 29 апреля 2016 года, к.м.н., доцента Трипольской Г.И. и выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким талантливого хирурга, педагога, ученого, интеллигентного, надежного  товарища и  коллегу.

   Годы жизни доцента Трипольской Г.И. 1939-2016г.г.

Зав. каф. «Хирургические болезни № 2»,

Профессор  А.С. Ибадильдин

Cтуденты КазНМУим.С.Д.Асфендиярова приняли участие в Х Юбилейном Мировом Конгрессе по противоречиям в неврологии в Португалии- CONy 2016

18 марта 2016 года интерн  6 курса, факультета «Общая медицина» ВОП нашего Казахского Национального Медицинского Университета имени С.Д. Асфендиярова–Аблаева Айгерим выступила с докладом «Сhronic obstructive pulmonary diseaseas a risk factor for dementia» на 10-м Мировом Конгрессе по Противоречиям в неврологии (CONy -2016), который  проходил с 17 по 20 марта в столице Португалии — городе Лиссабон. Доклад, сделанный под руководством  доктора медицинских наук, профессора кафедры интернатуры и резидентуры по неврологии  Туруспековой С.Т., стал квинтэссенцией совместной  научно-исследовательской работыИнтерновОбщей врачебной практики: Аблаева Айгерим,  Жилкыбаева Гаухар,  Умарбаева Асия (6 курс, группа 624-1,ОМ), сотрудников кафедры ИиР по неврологии –кандидат медицинских наук , доцент Митрохин Д.А., заведующего отделением пульмонологии ГКБ №1Жанаев А.Ж.

Доклад вызвал большой интерес и дискуссию среди ученых, было задано много вопросов, на которые наш интерн  АблаеваАйгерим дала исчерпывающие ответы на английском языке.

В Конгрессе участвовали  представители   57 стран мира, которые поделились своим опытом, новой  информацией и последними данными, полученными  в результате  проведения исследовательских работ в отрасли неврологии. Следует заметить, что наша студентка  была единственным представителем не только нашего университета, но и нашей страны – Республики Казахстан!

Участие в таком глобальном конгрессе предоставило интерну АблаевойАйгерим возможность познакомиться с зарубежными коллегами, в частности из Японии, Кореи, России, Португалии, Турции и др.; принять непосредственное  участие  в обсуждении  самых актуальных и противоречивых вопросов  неврологии  с ведущими мировыми экспертами, ознакомиться с новыми  взглядами,   расширить свои  клинические знания  и приобрести полезный  опыт, обозначить перспективы совместных работ с иностранными коллегамипо интересующей и противоречивой теме  деменций.

Данный доклад опубликован в международном журнале «International Journal of Clinical Neuro sciences and Mental Health» (IJCNMH), в открытом доступе, что ещё больше повышает шансы на возможность проведения совместных исследований, тем более, что профессорKojiAbe из Университета Окаямы (Япония) уже показал свою заинтересованность.

Поездка на такой солидный конгресс  не могла бы состояться, если бы не поддержка руководства нашего университета –КазНМУим.С.Д.Асфендиярова!

Интерны 6 курса Аблаева Айгерим,  Жилкыбаева Гаухар,  Умарбаева Асия и научный руководитель,дмн, профессор кафедры ИиР по неврологии Туруспекова С.Т. выражают огромную благодарность и искреннюю признательность

И.О.ректора дмн, профессору Тулебаеву К.А.,

проректору  по научной работе и инновациям дмн, профессору  Рамазановой Б.А.,

декану интернатуры и резидентуры дмн,  профессору Исеновой С.Ш.,

проректору по экономическим вопросам АйнабековойП.Д.,

директору департамента педиатрии, кмн, доценту Измайловой С.Х.,

директору департамента учебно-методических работ АбировойМ.А.,

начальнику юридического отдела Калменовой З.К.,

начальнику офис регистратора Бопановой А. О  за поддержку и содействие!

Центр Красоты и здоровья «НикОль» предлагает сотрудничество

Уважаемые резиденты, интерны и врачи!

Центр Красоты и здоровья «НикОль» предлагает сотрудничество по следующим направлениям:

 1. Привлечение квалифицированных молодых специалистов для работы в Школе Профессионалов «НикОль» в качестве методиста и врача-дерматокосметолога.
 2. Бесплатное обучение с обязательной выдачей соответствующего диплома по применению косметики CHRISTINA в практике косметолога.
 3. Ознакомительные экскурсии.

Адрес: г. Алматы, м-н Керемет, д.6, офис «Tower», тел/факс 3232888, www.nickol.kz