Итоги персонального распределения выпускников КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 2014-2015 учебного года


С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 2014-2015 оқу жылының бітірушілерін жұмыс орындарына дербес бөлу іс-шарасының есебі


Трудоустройство выпускников КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова « Ярмарка вакансий 2015 »


С.Ж.Асфендияроватындағы ҚазҰМУ-дің бітірушілерін жұмысқа орналастыру « Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі 2015 »


Бос жұмыс орындары жәрменкесі — 2015


Приказ распределения


Отдел Распределения и трудоустройства выпускников


отдел Распределения и трудоустройства выпускников


Резолюция круглого стола «ВУЗ-Выпускник-Работодатель»


2013-2014 оқу жылындағы С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ бітірушілерін жұмыс орындарына бөлу және жұмыспен қамту