С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «Аллергология» модулі