Оқу-әдістемелік қамсыздандыру


Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары


Ғылыми-зерттеу жұмыстары


Халықаралық қызметтестік


Клиникалық жұмыстар


Баспалық қызмет


Тәрбие жұмыстары


НЕВРОЛОГИЯ БОЙЫНША ИНТЕРНАТУРА ЖӘНЕ РЕЗИДЕНТУРА КАФЕДРАСЫ