ҚазҰМУ-дың №1 ЖТД бойынша интернатура және резидентура кафедрасы

№1 ЖТД бойынша интерантура және резидентура кафедрасы  Денсаулык сақтау комитетінің бұрығымен N 500, казанның  12 күні 1999 ж бекітілді.  Кафедраның клиникалық базалары болып келесі емханалар саналады: №№1,2,3,5,9,12,14,15,16 және  МО «Авицена»

1

Кафедра меңгерушісі — м.ғ.д, проф. Култаев Малик Сайрамбайұлы

Кафедрада 40 оқытушы, оның ішінде медицина ғылымының 1 докторы және 5 кандидаты жұмыс жасайды.

Ай сайын 2 рет, АГ және ПҒО базасында кафедра қызметкерлерімен кафедра отырысы өткізіледі, қазіргі мақсаттар мен сұрақтарды талқылау, ой алмасу және ұсыныстар айтылады.

Интернді  дайындау жүрісі келесі жұмыстарды қамтиды: клиникалық талқылаулар, кеңес берулер, клинико-диагностикалық бөлімшелеріндегі клиникалық аралаулар, семинарлар өткізу, тақырыптарды талқылау, тәжірибелік дағдыларды игеру, ғылыми-тәжірибелік, патологоанатомиялық конференциялар жүргізу және қатысу. Интерндердің білімін бақылау келесі формада жүргізіледі: тест тапсыру және практикалық дағдылар бойынша   жарты жылдық аттестация, қорытынды аттестация өткізіледі.