Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Оқытушылық қызметпен бірге кафедра қызметкерлері ғылыми зерттеулермен, клиникалық тәжірибеге инновацилық диагностика әдістемелерін және нерв жүйесінің ауруларының емін зерттеу және енгізумен, ғылыми- тәжірибелік конференцияларды, семинарларды өткізу және ұйымдастыру, жаңа дәрілік препараттарды клиникалық апробациялау жұмыстарымен айналысады.

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстары:

— Шашыранды склерозбен науқастарды Bayer Schering Pharma компаниясымен бірігіп, халықаралық, көп орталықты, перспективті бақылау, зерттеу.

— Эпилептикалық талмалардың балалар мен жасөспірімдердің тану қызметіне әсері.

— Қазақстандағы ми инсультының эпидемиологиясы.

Кафедра қызметкерлерінің 600 -ден артық ғылыми жұмыстары, сонымен бірге неврологиялық аурулардың диагностикасы және емінің көкейкесті сұрақтарына арналған 20-дан аса әдістемелік нұсқаулықтары жарыққа шықты

Кафедра қызметкерлері мына еңбектердің авторы болып табылады:

 • «Қазақ ұлтының науқастарының инсульт шығуындағы қатерді болжаудың әдістері»;
 • «Инсульт қатерінің алдын алуының әдістері»;
 • «Ишемиялық инсультпен науқастарды қалпына келтіру әдістері»;
 • «Эпилептикалық белсенділікті анықтау әдістері».

Интерндердің аудиторлық жұмысы ретінде  «Неврологиялық науқастардың клиникалық зерттеу әдістемесі» әдістемелік нұсқаулығы өңделді.

 

 

Мына статьялар жарық көрді:

 1. Каменова С.У.Эффективность «Хондроксида» при лечении подострых и хронических болей шейно-затылочной локализации. Медицинская газета «Здоровье Казахстана». 2012, №1, С.23.
 2. Каменова С.У. Вот такой рассеянный. Журнал «Доброго здоровья», 2012, №4, С.14-15.
 3. Каменова С.У.Рассеянный склероз: современный взгляд на старую проблему. Научно-практический тематический журнал. Человек и лекарство №7 (11) С12-17
 4. Каменова С.У.Эффективность Нуклео ЦМФ форте капсул при заболеваниях периферической нервной системы Научно-практический тематический журнал. Человек и лекарство №7 (11) С98-100
 5. Каменова С.У.Значение транзиторных ишемических атак в развитии ишемического инсульта. Здоровье и болезнь.2012г., №2(104). С116-118
 6. Каменова С.У.Основные принципы организации медицинской помощи больным инсультом. Здоровье и болезнь.2012г., №2(104). С115-116
 7. Каменова С.У., Назиров К.М., Кужыбаева К.К., Кондыбаева А.М. Рассеянный склероз, проблемы диагностики и организации помощи. Хабаршы. Труды научно-практической конференции./Инновационные технологии в диагностике и лечении неврологических заболеваний. Туркестан, 29-30 апреля 2013г. С14-21
 8. Каменова С.У.,Кужыбаева К.К., Аралбаева А.Д., Хабдина Д.К.,Таурбекова А.Х. 3 жыл ми инсульті тіркелімін өткізудін аралық қорытындыларыХабаршы. Труды научно-практической конференции./Инновационные технологии в диагностике и лечении неврологических заболеваний. Туркестан, 29-30 апреля 2013г. С101-104
 9. Каменова С.У., Назиров К.М., Аралбаева А.Д., Хабдина Д.К., Таурбекова А.Х. Мукашева Т.Ж. Клинические проявления цервикокраниалгий и особенности лечения. Хабаршы. Труды научно-практической конференции./Инновационные технологии в диагностике и лечении неврологических заболеваний. Туркестан, 29-30 апреля 2013г. 297-302
 10. Каменова С.У.Приходите в чувства. Журнал «Доброго здоровья», 2013, №2, С.12-13.Каменова С.У.Человек и мегаполис. Актуальное интервью. Фармация Казахстана №2 2013, С40-44
 11. Каменова С.У., Клипицкая Н.К., Кальменева И.М. Организация экстренной специализированной помощи больным с ОНМК.- Астана медициналық журналы №3 2013,С45-50
 12. Клипицкая Н.К., Каменова С.У., Кальменева И.М..Предварительные данные улучшения энергокоррекции при хронической ишемии мозга.- Астана медициналық журналы №3 2013,С99-104
 13. Оспанбекова Д.М. Клинические особенности неврологических синдромов при первичном гипотиреозе..- Астана медициналық журналы №3 2013,С149-153