ПРОГРАММА

II ТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

 ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ

ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНА МЕКТЕБІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ II КЕЗЕҢІНІҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

 

THE PROGRAM OF THE SECOND ROUND OF THE DAY

OF SCIENCE OF THE HIGHEST MEDICAL SCHOOL

ПРОГРАММА НИРС ВМШ